Thema-avond: :”Waar gaan we heen met de Run Bike Run cross”?

Thema-avond: :”Waar gaan we heen met de Run Bike Run cross”?

Dinsdagavond 26 april zal er een thema-avond over de toekomst van de Cross Run Bike Run plaatsvinden. Natuurlijk zal Run Bike Run NOW pogen aanwezig te zijn, want de Cross Run Bike Run is ook een hele belangrijke poot van onze multisport. Hieronder de uitnodiging van Christie Brouwer namens de NTB. Met daaronder nog verdere info van Leo Meewisse en Joost Christiaans, zijnde de initiatiefnemers  van deze thema-avond. Hier kun je je aanmelden.

Beste crossvrienden (organisaties, atleten, coaches, trainers en overige betrokkenen),

Namens initiatiefnemers Joost Christiaans en Leo Meewisse vraag ik jullie aandacht voor bijgevoegde uitnodiging voor de themabijeenkomst “Waar gaan we heen met de cross?” die op dinsdag 26 april van 19.30 tot ca. 21.30 uur plaatsvindt in het Huis v.d. Sport in Nieuwegein.
Aanleiding voor deze bijeenkomst vormen de discussie rondom het al dan niet voortzetten van het Schwalbe crosscircuit in zijn huidige vorm, de beslissing rondom de NK’s en de cross in zijn algemeenheid, alsmede de uitblijvende talentontwikkeling in deze discipline. Graag willen wij iedereen die de crosstriathlon en Run Bike Run Cross een warm hart toedraagt hierbij betrekken. Wij nodigen jullie dan ook nadrukkelijk uit om mee te denken over de toekomst.
Gezien het belang van het onderwerp hopen we uiteraard dat we op jullie inzet en inbreng mogen rekenen. Aanmelden kan (tot uiterlijk 15 april, maar liefst per omgaande) via deze link.
Als je niet aanwezig kunt zijn, maar wel graag betrokken wil worden of je mening wil geven over de toekomst van de crossdiscipline kun je je melden. Stuur daarvoor een mail naar Leo en/of Joost (zie cc).
Graag tot 26 april!

Met vriendelijke groet,

Christie Brouwer
Nederlandse Triathlon Bond

———————

Vervolginfo van initiatiefnemers Leo Meewisse en Joost Christiaans

Aanleiding voor deze bijeenkomst vormen de discussie rondom het al dan niet voortzetten van het Schwalbe crosscircuit in zijn huidige vorm, de beslissing rondom de NK’s en de cross in zijn algemeenheid, alsmede de uitblijvende talentontwikkeling in deze discipline. Graag willen wij iedereen die de crosstriathlon en Run Bike Run Cross een warm hart toedraagt hierbij betrekken. Wij nodigen jullie dan ook nadrukkelijk uit om mee te denken over de toekomst.

Op deze avond gaan, we na een korte inleiding, aan de hand van twee thema’s en daarbij behorende, soms prikkelende, stellingen met elkaar (organisatoren, bond, bondscoach en enkele atleten) in een ongedwongen sfeer het crosscircuit en de cross-sport in het algemeen bespreken.

Dat we van de gebaande paden zullen gaan, staat natuurlijk vast, maar dat betekent niet dat we de weg kwijt zijn of zullen raken. Jullie meningen, gezichts- en standpunten, ideeën en mogelijke oplossingsrichtingen zullen ter harte worden genomen. De opbrengst gaan we gebruiken om te bepalen waar de cross-sport op dit moment staat, wat er leeft en hoe de toekomst er wellicht uit gaat zien!

We rekenen er op dat van elke crossorganisatie minimaal 1 afgevaardigde aanwezig is op deze themabijeenkomst en ook de betrokken atleten zijn van harte uitgenodigd! Aanmelden kan tot uiterlijk 15 april, maar liefst per omgaande via deze link.

Trek je cross-schoenen aan en neem je crossinstelling mee want ‘it’s going to get rough’!
Met sportieve groet en tot 26 april!

Leo Meewisse en Joost Christiaans.